Σύστημα Εξωτερικής θερμομόνωσης

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με διογκούμενη πολυστερίνη ΕPS

Εξελιγμένο σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσοψης κτιρίων.


 

Το κτίριο αναβαθμίζεται ενεργειακά και αισθητικά .Προστατεύεται

από τις καιρικές καταπονήσεις χωρίς ρηγματώσεις και μούχλες στα

δομικά στοιχεία.

 

Σε υφιστάμενα κτίρια το σύστημα τοποθετείται με ελάχιστη όχληση για

τους ενοίκους. Ταυτόχρονα βελτιώνει σημαντικά την αισθητική του

σπιτιού εξωτερικά, χωρίς επιπλέον κόστος για ανακαίνιση.

 

Μειώνει την κατανάλωση ενέργειας για την ψύξη και θέρμανση των κτιρίων.

 

Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης dryvit αναβαθμίζει την ενεργειακή ταυτότητα του κτιρίου σας σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ

και αυξάνει την εμπορική του αξία. 

Επιχρίσματα

press to zoom

press to zoom
1/1

press to zoom

press to zoom
1/1