Βιντεοθήκη

      
 

Πλεονεκτήματα αφρού πολυουρεθάνης

 

 

Ψεκασμός δώματος από ελαφρομπετόν.

 

Ψεκασμός επί κεραμιδοσκεπή

 

Ψεκασμός σε σκεπή.

 

Ψεκασμός Μοnosi SPF Classic 1η στρώση

Ψεκασμός σε τραπεζοειδής λαμαρίνα

 

Ψεκασμός Μοnosi SPF Classic 2η στρώση

Ψεκασμός δώματος από μπετόν και δημιουργία roof garden

 

Ψεκασμός Μοnosi SPF Λεπτομέριες

Ψεκασμός Μοnosi SPF 4 ALL  η πιο oικονομική λύση μόνωσης....

 

Πρώτη Καλημέρα Alpha Κύπρου.

Τεχνικοί της Monosi Net μιλούν για τις 

μονώσεις στην Κύπρο.