top of page

 

Πολιτική Απορρήτου

 

Η MONOSI NET  (καλούμενο εν τω παρόντι "Η Επιχείρηση") και οι εν πλήρη κυριότητα θυγατρικές της, είναι δεσμευμένες με την προστασία του ιδιωτικού απόρρητου των χρηστών της επιχείρησης και της γενικής ακεραιότητας του Διαδικτύου.

Με αυτό εν κατακλείδι, αποκαλύπτουμε εδώ, οποιαδήποτε ζητήματα, σχετικά με τη μυστικότητα, στη συλλογή από την Επιχείρηση των προσωπικών, ή πληροφοριών ταυτότητας, από τους χρήστες της Επιχείρησης.

 

Έχουμε υιοθετήσει ένα σύνολο οδηγιών διαχείρισης πληροφοριών, που χρησιμεύουν ως η βάση για τις σχέσεις μας, με πελάτες και διαφημιστές. Οι οδηγίες υπόκεινται στην αλλαγή και οποιεσδήποτε τέτοια αλλαγή στην πολιτική απορρήτου μας, θα καταχωρούνται σε αυτήν την σελίδα, χωρίς ειδοποίηση.

Οι ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την δήλωση, πρέπει να απευθύνονται στο συντονιστή ιστοσελίδων της Επιχείρησης, στη διεύθυνση:

 

ΕΛΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΛΤΔ

Λεωφ. Στροβόλου 73

2018  Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ

 

 

Μια περίληψη, των μέτρων που λαμβάνονται από την Επιχείρηση όσο αφορά την προστασία του ιδιωτικού απόρρητου των χρηστών μας, είναι η ακόλουθη:Δεν παρέχουμε, ή δεν πωλούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε τρίτους, εκτός αν συγκεκριμένα έχετε ζητήσει εσείς να το πράξουμε, ώστε αυτοί οι διαφημιστές ή/ και τρίτοι, μπορούν να σας προσφέρουν πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες, που μπορούν να είναι ενδιαφέρουσες ή μη σε σας. Στην περίπτωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αυτές οι προσφορές θα προσέλθουν μόνο σε σας, από την Επιχείρηση.

 

Η Επιχείρηση, μπορεί να έρθει σε επαφή με σας , ταχυδρομικώς, ή μέσω τηλεφώνου, με λεπτομέρειες των προϊόντων, των υπηρεσιών και των προωθήσεών τους. Στην περίπτωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνύματος (SMS), αυτή η αλληλογραφία θα σταλεί μόνο σε εκείνους τους χρήστες, που έχουν επιλέξει, να λαμβάνουν την επικοινωνία τους, μέσω αυτών των μεθόδων.Όλη η αλληλογραφία μας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνυμάτων (SMS), περιλαμβάνει την επιλογή, διαγραφής από το αρχείο πελατών .

Εσείς αποφασίζετε, εάν θα ταχυδρομηθεί δημόσια, μια προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατά τη συμμετοχή σας σε απευθείας σύνδεσης, διaδικτυακές συζητήσεις (on-line).

Εάν θα επιθυμούσατε να αποχωρήσετε, από αυτή τη ρύθμιση, οποιαδήποτε στιγμή παρακαλώ επιλέξτε να διαγραφείτε από τη συνδρομή, κατά την ταχυδρόμηση των συζητήσεών σας.Διατηρούμε το δικαίωμα, να αποκαλύψουμε πληροφορίες για τη χρήση μελών και δημογραφικών, σε διαφημιστές και συνεργάτες, αλλά με ανώνυμη συνολική μορφή, μόνο.

 

Η Επιχείρηση, δεν θα αποκαλύψει την προσωπική ταυτότητά σας, σχετικά με την κοινοποίηση τέτοιων πληροφοριών.Ποιες προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης, συλλέγουμε από εσάς;Συλλέγουμε τις πληροφορίες για τους χρήστες μας, με τον ακόλουθο τρόπο:Μπορούμε να απαιτήσουμε από τους χρήστες να παρέχουν σε μας ένα όνομα, την ηλεκτρονική διεύθυνση τους, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον ταχυδρομικό κώδικα, το γένος και την ημερομηνία γέννησης, κ.τ.λ. προκειμένου να καταχωρηθούν, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες. Μπορούμε επίσης να ζητήσουμε άλλες μη υποχρεωτικές δημογραφικές πληροφορίες, από τους συνδρομητές, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού παιδιών και επάγγελμα.

 

Αυτές οι πληροφορίες, αποθηκεύονται από μας και τους επεξεργαστές στοιχείων μας (βλ. παρακάτω).Μπορούμε επίσης να συλλέξουμε τις προσωπικές πληροφορίες από σας, μέσω της χρήσης φορμών έρευνας και ανατροφοδότησης και που κάθε φορά μας στέλνετε μήνυμα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις λεπτομέρειές σας.

 

Μπορούμε επίσης να καταγράψουμε τις διευθύνσεις IP, ή τη θέση του υπολογιστή σας, στο διαδίκτυο, για λόγους διοίκησης συστημάτων και ανίχνευσης λαθών.Τι κάνουμε με τις αυτές τις συλλεγμένες πληροφορίες;

 

Μπορούμε να εκτελέσουμε στατιστικές αναλύσεις της συμπεριφοράς χρηστών, προκειμένου να μετρηθεί το σχετικό καταναλωτικό ενδιαφέρον, για τις διάφορες περιοχές του ιστοχώρου μας (για λόγους ανάπτυξης προϊόντων) και για να ενημερώνουμε τους διαφημιστές, ως προς τον αριθμό καταναλωτών που έχει δει, ή "έχει χτυπήσει" τα εμβλήματα (banners), διαφήμισής τους. Κατά την εκτέλεση αυτών των στατιστικών αναλύσεων, θα αποκαλύψουμε πληροφορίες σε τρίτους, μόνο με συνολική μορφή. Προσωπικές πληροφορίες για μεμονωμένους συνδρομητές, δεν θα παρασχεθούν σε οποιοδήποτε τρίτο εάν αντιτίθεστε.Μπορούμε περιοδικά, να σας στέλνουμε αναπροσαρμογές όσο αφορά την Επιχείρηση και υπηρεσίες, που προσφέρει η Επιχείρηση, καθώς και οι διαφημιστές της, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μόνο εκείνοι οι χρήστες που έχουν επιλέξει αυτό τον τρόπο επικοινωνίας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή μηνύματος ( SMS ), θα λάβουν αυτές τις πληροφορίες μέσω αυτών των μεθόδων.

 

Εάν επιθυμείτε να αποχωρήσετε της λήψης τέτοιων πληροφοριών από μας, παρακαλώ χρησιμοποιήστε την επιλογή που περιλαμβάνεται σε όλη την ηλεκτρονική σας αλληλογραφία, ή στείλτε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:CRM@monosi.net , δηλώνοντας ότι θα προτιμούσατε να μην λαμβάνετε τέτοια αλληλογραφία.Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης τις πληροφορίες σας, για να δημιουργήσουμε ένα εύστοχο έμβλημα και το διαφημιστικό κουτί, στην ιστοσελίδα, έτσι θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε διαφήμιση, που ενδεχομένως, είναι πιο σχετική με σας.

 

Δεν θα γίνεστε στόχος, ποτέ ως άτομο, αλλά ως μεγαλύτερη δημογραφική ομάδα, παρόμοιων χρηστών. Αυτή η χρήση, των προσωπικών πληροφοριών σας, είναι εποικοδομητική, στη χρήση της Επιχείρησης. Εάν δεν επιθυμείτε οι πληροφορίες σας να χρησιμοποιηθούν, κατ' αυτό τον τρόπο, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εκείνους τους χώρους της Επιχείρησης, που μπορεί να απαιτούν εγγραφή.

 

Με ποιους μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που συλλέγουμε;

 

Δεν θα πωλήσουμε, δεν θα ανταλλάξουμε, ούτε θα νοικιάσουμε, τις προσωπικές πληροφορίες σας, σε άλλους, εκτός αν μας έχετε δώσει την άδειά σας.

 

Με την άδειά σας μόνο, θα μοιραστούμε τις πληροφορίες με προσεκτικά επιλεγμένους, επιλήψιμους και αξιόπιστους τρίτους. Επίσης, μπορούμε να παρέχουμε συνολικές στατιστικές, όσον αφορά τις πωλήσεις πελατών μας, σχέδια κυκλοφορίας και σχετικές, με τον ιστοχώρο, πληροφορίες, σε αξιόπιστους προμηθευτές, αλλά αυτές οι στατιστικές δεν θα περιλάβουν καμία προσωπική, ή αναγνωριστική πληροφορία.Θα παράσχουμε στους συνδρομητές, μια περίληψη όλων των προσωπικών πληροφοριών που επεξεργαζόμαστε πάνω τους, κατόπιν αιτήσεως. Θα χρεώνουμε 20 Ευρώ για τέτοια αιτήματα. Για να υποβάλετε ένα τέτοιο αίτημα, στείλτε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: CRM@monosi.net.gr  και να συμπεριλάβετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την οποία καταχωρήσατε μαζί με την πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση και τον ταχυδρομικό σας κώδικά.

 

Δεν είμαστε αρμόδιοι για το περιεχόμενο ή τις πολιτικές μυστικότητας των ιστοχώρων με τους οποίους η Επιχείρηση μπορεί να συνδεθεί.Μπορούμε να εργοδοτήσουμε εξωτερικές επιχειρήσεις, για να ενεργήσουν εκ μέρους μας, ως επεξεργαστές δεδομένων, για εσωτερικούς επιχειρησιακούς σκοπούς.

Οι επεξεργαστές δεδομένων, θα τηρήσουν την πολιτική μυστικότητας, όπως περιγράφεται, λεπτομερώς εδώ και δεν θα αποκαλύψουν προσωπικές λεπτομέρειες, σε οποιαδήποτε άλλο οργανισμό και δε θα χρησιμοποιήσουν άλλα στοιχεία, εκτός από αυτά που χρειάζονται από εμάς. Αυτή η χρήση των προσωπικών σας λεπτομερειών, είναι συμβατική στη χρήση της Επιχείρησης.

 

Cookies

 

Τι είναι το cookie?Το cookie είναι ένα μικρό, αριθμητικό αρχείο κειμένων, που αποθηκεύεται από το πρόγραμμα πλοήγησης, στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχετε σε μας, φυλάσσονται με ασφάλεια, στους κεντρικούς υπολογιστές του δικτύου μας και όχι στη μηχανή σας.

 

Γιατί η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει Cookies;

 

Τα Cookies το καθιστούν δυνατόν για μας, τον προσδιορισμό των εγγραμμένων χρηστών, χωρίς να πρέπει να ζητούμε τις λεπτομέρειες εγγραφής, κάθε φορά που έχετε πρόσβαση σε μια από τις ιστοσελίδες μας. Η χρησιμοποίηση των Cookies κάνει την πρόσβαση των ιστοσελίδων μας, ευκολότερη, δεδομένου ότι δεν πρέπει να σας θυμάστε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, κάθε φορά που εισέρχεστε .

 

Μπορούμε επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τα Cookies, για να εντοπίσουμε εγγεγραμμένους , ή μη, χρήστες, καθώς διακινούνται μέσα στον ιστοχώρο - παραδείγματος χάριν, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Cookies, για να μετρήσουμε το συνολικό αριθμό μεμονωμένων χρηστών, που έχουν πρόσβαση στη σελίδα, για περισσότερο από κάποια περίοδο χρόνου, ή για να βεβαιωθείτε, ότι δεν θα βλέπετε μια συγκεκριμένη διαφήμιση, περισσότερο από μία φορά.

 

Αυτές οι πληροφορίες μοιράζονται με τρίτους, μόνο σε συνολική μορφή. Η χρήση των Cookies, βοηθά κατ' αυτό τον τρόπο, να καταστήσει τα συστήματά μας αποδοτικότερο.Η επιλογή σας να έχετε ένα Cookie αυτόματης σύνδεσης, στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, θα επιτρέψει σε σας να παρακάμψετε τις οθόνες σύνδεσης, εκτός αν απενεργοποιείτε τα Cookies από τον οδηγό πλοήγησης σας.

Οι ζώνες Firewalls, που τοποθετούνται από το δίκτυο της επιχείρησής σας, μπορεί να εμποδίσει τη χρήση του οδηγού πλοήγησης του προγράμματος cookies.

 

 
Eπικοινώνησε μαζί μας
 
Συμμεριζόμαστε την ανησυχία σου για τα προσωπικά δεδομένα.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στο:
loading 2 UniformDiscreteKissingbug-max-
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, Γενικός Κανονισμός για τη Προστασία Δεδομένων( ΓΚΠΔ), έχει τεθεί σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου του 2018. Ο ΓΚΠΔ αντικαθιστά την Οδηγία 95/46/ΕΚ, οι διατάξεις της οποίας μεταφέρθηκαν στο Νόμο 138(Ι)/2001.

Το κείμενο του ΓΚΠΔ είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε μορφή pdf στα ελληνικά.

Η αντιστοίχηση των άρθρων του Κανονισμού με τις σχετικές αναφορές στο προοίμιο είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: http://www.privacy-regulation.eu/el/

O ΓΚΠΔ εκσυγχρόνισε τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία δεδομένων, καθιστώντας την κατάλληλη για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων της ψηφιακής εποχής. Ο ΓΚΠΔ διαφυλάσσει και αναπτύσσει τις βασικές αρχές και τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων που προβλέπονται στην Οδηγία 95/46/ΕΚ. Επιπλέον, θεσπίζει νέες υποχρεώσεις για τους οργανισμούς, οι οποίοι οφείλουν να εφαρμόζουν προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού· να διορίζουν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις· να σέβονται το νέο δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων· και να σέβονται την αρχή της λογοδοσίας.

Βάσει του δικαίου της ΕΕ, οι κανονισμοί ισχύουν άμεσα· δεν απαιτούνται μέτρα μεταφοράς τους στην εθνική έννομη τάξη. Επομένως, ο ΓΚΠΔ προβλέπει ενιαίο σύνολο κανόνων περί προστασίας δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ. Με τον τρόπο αυτόν δημιουργούνται συνεκτικοί κανόνες περί προστασίας δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ, θεσπίζοντας ένα περιβάλλον ασφάλειας δικαίου από το οποίο μπορούν να επωφεληθούν οι οικονομικοί φορείς και τα φυσικά πρόσωπα ως «υποκείμενα των δεδομένων».

Στο μέρος αυτό της ιστοσελίδας θα βρείτε εκτός από το κείμενο του Κανονισμού, πληροφορίες για τα καινούργια έγγραφα που υιοθετούνται και εργαλεία συμμόρφωσης.


Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (Ν. 125(I)/2018)

Στις 31/7/2018 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (Νόμος 125(Ι)/2018).

Ο Νόμος ψηφίστηκε για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του ΓΚΠΔ.

Με την έναρξη της ισχύος των διατάξεων του Νόμου 125(Ι)/2018, οι περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμοι του 2001 έως 2012 καταργούνται.

Πράξεις που εκδόθηκαν από τον Επίτροπο δυνάμει των διατάξεων του υπό κατάργηση περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη ή την αντικατάστασή τους
.

 

Γενικός κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ.

bottom of page