top of page

Η Μonosi SPF είναι η πίο 

αξιόπιστη επιλογή για 

θερμομόνωση και απόλυτη

στεγάνωση!

Monosi SPF | Μόνωση αφρού πολυουρεθάνης

 

H Monosi SPF από την Μonosi Net  θέτει νέα πρότυπα ποιότητας υψηλής ενεργειακής απόδοσης και επίδοσης για κατασκευαστές , αρχιτέκτονες, εργολάβους , και ιδιοκτήτες ακινήτων.

Μεγάλης έντασης  μονωτικό έχει οδηγήσει την απόδοση της μόνωσης σε ένα νέο επίπεδο.
 

Ο αφρός επιτυνχάνει τρείς στόχους:

α) Την παραγωγή της ενεργειακής απόδοσης που χαμηλώνει αισθητά την κατανάλωση ενέργειας από συσκευές κλιματισμόυ.
β) Την στεγανοποίηση του δώματος και την απαλλαγή του από υγρασία.
γ) Ανετο περιβάλλον διαβίωσης
.

Βασισμένο στον τομέα των ανανεώσιμων φυσικών πόρων βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. σφραγίζει ρωγμές και γεμίζει κενά σε τοιχοποιία και οροφές.

Η Μοnosi SPF από την Μonosi Net εκφέρει φράγμα του αέρα στις επιφάνειες και ξεπερνά σε απόδοση όλα τα συμβατικά μονωτικά υλικά.
Κάνει μια βαθία επίδραση στο περιβάλλον στηρίζει την πράσινη ανάπτυξη και δημιουργεί υγιείς χώρους διαβίωσης

Ιδιότητες

Θερμομόνωση

 • Υλικό χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας , υψηλής αντοχής

Μάθε περισσότερα

Υγρομόνωση

 • Απόλυτη στεγάνωση υψηλών απαιτήσεων.

Ηχομόνωση

 • Ακουστική απορρόφηση

 • Δυναμική ακαμψία

 • Αντοχή ροής αέρα

Μάθε περισσότερα
 • Δυνατότητα θερμομόνωσης, ηχομόνωσης και στεγανοποίησης σε μια εφαρμογή

 • Τέλεια πρόσφυση στην επιφάνεια που εφαρμόζεται

 • Εφαρμογή και σε παλιές κατασκευές

 • Μηδενική επιβάρυνση του φέροντος οργανισμού του κτιρίου λόγω του πολύ μικρού βάρους ανά τετραγωνικό

 • Ταχύτητα εφαρμογής, μεγάλες επιφάνειες μπορούν να καλυφθούν σε λίγο χρόνο.

 • Μεγάλη διάρκεια ζωής με μηδενική συντήρηση

 • Εφαρμόζεται σε κοίλες/κυρτές επιφάνειες ή επιφάνειες με αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες

 • Εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες αλλά και ανεστραμμένα

 • Εφαρμόζεται χειμώνα - καλοκαίρι

 • Ελαχιστοποιεί τις αστοχίες καθώς δεν υπάρχουν αρμοί και ενώσεις

 • Αντοχή σε φορτία. Δεν ρηγματώνεται

 • Αντοχή σε πολύ χαμηλές/ψηλές θερμοκρασίες

 • Αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες

 • Μείωση εκπομπών CO2

 • Μηδενική επιβάρυνση του όζοντος

 • Πλήρης συμμόρφωση με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και με τους ισχύοντες κανονισμούς πυρασφάλειας

Πλεονεκτήματα

Θερμομόνωση & Απόλυτη Στεγάνωση! 

Η πολυουρεθάνη είναι η ένωση δύο στοιχείων, της πολυόλης και του ισοκυανικού και ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια των πλαστικών. Η πολυουρεθάνη έχει αμέτρητες εφαρμογές και χρήσεις σε πολλαπλούς κλάδους. 

 

Στον κατασκευαστικό κλάδο, όπου απαιτείται θερμομόνωση, υγρομόνωση και ηχομόνωση, ο αφρός πολυουρεθάνης αποτελεί το ιδανικό υλικό που μπορεί να αποδώσει εξαιρετικά αποτελέσματα και υψηλότατες επιδόσεις.

 

 • Εφαρμόζεται άμεσα με ψεκασμό σε δώματα, κεραμοσκεπές, περιμετρικά τοιχία, πιλοτές κ.α. ή με έγχυση μέσα σε τοίχους και, κατά την εφαρμογή του, αποκτά τέλεια πρόσφυση σε οποιοδήποτε δομικό υλικό (μπετόν, μάρμαρο, πέτρα, ξύλο, κτλ) εφαρμοσθεί.

 • Δεν έχει αρμούς, μηδενίζει τις θερμογέφυρες και μειώνει σημαντικά το κόστος ψύξης - θέρμανσης των κτιρίων.

 • Έχει το χαμηλότερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ= 0,028 W/m*K από όλα τα άλλα θερμομονωτικά υλικά.

 

Αποτελεί την ιδανική λύση για θερμομόνωση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων , ψυκτικών θαλάμων, κτηνοτροφικών μονάδων, εργοστασιακών χώρων κ.α.


Ενδείκνυται και για παλιές κατασκευές καθώς δεν προσθέτει βάρος στο φέροντα οργανισμό του κτιρίου.

 

Τα συστήματα αφρού πολυουρεθάνης παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην μείωση των ενεργειακών δαπανών

των κτιρίων. 

Τι είναι ο αφρός πολυουρεθάνης

Eφαρμογές

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ)

 

Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας (λ) : Είναι η ποσότητα θερμότητας (σε Watt) που περνά από τις απέναντι πλευρές ενός υλικού, πάχους ενός μέτρου, όταν η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των επιφανειών αυτών είναι ίση με ένα βαθμό Κέλβιν 1⁰K.

 

Ο συντελεστής (λ) ενός υλικού μετριέται σε βατ ανά μέτρο και βαθμό κέλβιν (W/mk) επηρεάζεται από τη φύση του ίδιου του υλικού, τη δομή του, τη θερμοκρασία, την υγρασία και την πίεση. 

 

Η θερμική αγωγιμότητα είναι υψηλή στα υλικά τα οποία αποκαλούνται θερμικά αγώγιμα, όπως είναι τα μέταλλα και είναι χαμηλή στα υλικά που αποκαλούνται θερμομονωτικά, γι αυτό όσο μικρότερος είναι ο συγκεκριμένος συντελεστής ενός υλικού τόσο καλύτερη θερμομόνωση έχει.

Συντελεστής Θερμοπερατότητας (U) : Είναι η ποσότητα θερμότητας (σε Watt) που περνά μέσα από ένα τετραγωνικό ενός δομικού στοιχείου, ορισμένου πάχους d σε ορισμένο χρονικό διάστημα μίας ώρας, όταν μεταξύ των δύο επιφανειών υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας ενός βαθμού Κέλβιν. Μετρά δηλαδή με πόση ευκολία διαπερνά η θερμότητα ένα υλικό ή σύστημα μέσα στα πλαίσια που αναφέρθηκαν.

 

Ο συντελεστής U-value μετριέται σε βατ ανά τετραγωνικό μέτρο και βαθμό Κέλβιν (W/m²K) και μαθηματικά εκφράζεται με τον τύπο U=1/R όπου R είναι ο συντελεστής θερμικής αντίστασης που θα δούμε παρακάτω.

Όσο μικρότερος είναι ο συγκεκριμένος συντελεστής ενός δομικού στοιχείου, υλικού ή στρώσεων υλικών, τόσο καλύτερη θερμομόνωση έχουμε.

 

Ο συγκεκριμένος συντελεστής επηρεάζεται από το πάχος σε συνδυασμό με το συντελεστή (λ) των υλικών ενός συστήματος.

 

Συντελεστής θερμοπερατότητας (U)

Προστασία 

bottom of page