Έλεγχος έργου μέσω διαδικτύου

  

 

 

Δυνατότητα ελέγχου έργου και καταγραφεί πορείας υγρασίας μέσω κινητού

τηλεφώνου ή  διαδικτύου.