top of page

Μόνωση με ασφαλτικές μεμβράνες

  

 

Μόνωση με ασφαλτικές μεμβράνες

  

 

Οι ασφαλτικες μεμβράνες (ασφαλτόπανα) αποτελούν το κυρίαρχο υλικό στεγανοποίησης εξωτερικών επιφανειών. Είναι υλικό το οποίο μπορεί να προσφέρει άριστα αποτελέσματα στεγανοποίησης στην περίπτωση όπου επιτευχθεί συνδυασμός σωστής και μελετημένης εφαρμογής και επιλογής μεμβράνης υψηλών προδιαγραφών.

 

Από την ονομασία γίνεται αντιληπτό ότι η κύρια πρώτη ύλη κατασκευής ενός ασφαλτοπάνου είναι η άσφαλτος.

Η άσφαλτος που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των ασφαλτοπάνων μπορεί να είναι οξειδωμένη άσφαλτος ή τροποποιημένη άσφαλτος. 

 

Οξειδωμένη άσφαλτος

 

Η οξειδωμένη άσφαλτος (OXY) αποτελεί την πρώτη προσπάθεια βελτίωσης της ασφάλτου με οξείδωση, με σκοπό την αύξηση του χρήσιμου εύρους θερμοκρασίας. Βασικά μειονεκτήματά της είναι ευαισθησία στην υπεριώδη ακτινοβολία, η μικρή αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες και η μικρή διάρκεια ζωής λόγω γήρανσης του μείγματος.

Συμπερασματικά δεν προτείνεται, στην επιφάνεια που θέλετε να στεγανοποιήσετε, η εφαρμογή ασφαλτοπάνων αξειδωμένης ασφάλτου, ειδικά εάν η στεγανοποίηση αποτελεί και το τελικό στάδιο της μόνωσης.

 

Τροποποιημένη άσφαλτος

 

Η άσφαλτος είναι γνωστή για την ιδιότητά της να εμποδίζει τη διείσδηση του νερού. Ωστόσο χρειάζεται τροποποίηση προκειμένου να αντέχει καλύτερα στις θερμοκρασιακές μεταβολές και στη γύρανση καθώς και να διατηρεί την ελαστικότητά της ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Χωρίζεται σε δύο τύπους:

 

  • Πλαστομερής: Η άσφαλτος μπορεί να γίνει περισσότερο πλαστική με την προσθήκη πολυμερών τύπου APP (άτακτο προλυπροπυλαίνιο).

  • Ελαστομερής: Η άσφαλτος μπορεί να γίνει περισσότερο ελαστική με την προσθήκη πολυμερών τύπου SBS (στυρένιο - βουταδιένιο - στυρένιο).

  • Συμπερασματικά τα συγκεκριμένα ασφαλτόπανα (APP & SBS) είναι αυτά που πρέπει να επιλέγονται για τη στεγανοποίηση μίας επιφάνειας, επειδή προσφέρουν μεγαλύτερο βαθμό ελαστικότητας και διάρκεια ζωής σε σχέση με αυτά της οξειδωμένης ασφάλτου.

Τοποθέτηση.

  

 

Η σωστή τοποθέτηση των ασφαλτόπανων είναι αναγκαία για την επιτυχημένη προστασία δωμάτων και στεγών. 

 

Οι πάρακατω οδηγίες δείχνουν  τον τρόπο, με τον οποίο πρέπει να εφαρμόζονται οι ασφαλτικές μεμβράνες και οι εισηγήσεις που περιέχονται μπορούν να υλοποιηθούν σωστά εάν ο τεχνίτης είναι ήδη καταρτισμένος στις βασικές τεχνικές τοποθέτησης ασφαλτικων ρολών .

 

Για το λόγο αυτό  οι βασικές αρχές για την σωστή τοποθέτηση συνοψίσονται σε 6 βασικους κανόνες:

 

1,Τοποθέτηση ασφατλόπανων.

 Οι μεμβράνες πρέπει να επικαλύπτουν η μιά την άλλη ξεκινώντας από τις υδροροές ή  το χαμηλότερο σημείο        της  ένωσης διαφορετικών δωμάτων.

2, Επικαλύψεις  πλευράς με πλευρά και αρχής με τέλος των ρολών

3, Εφαρμογή με πλήρη επικόλληση.
Το υπόστρωμα του ασφαλτόπανου θερμαίνεται ταυτόχρονα, με έμφαση σε όλο το ρολό. Το φύλλο μεμβράνης που έχει ήδη τοποθετηθεί πρέπει να εκτεθεί άμεσα στη φλόγα στην περιοχή της επικάλυψης.

4.Κόψιμο γωνίας ρολού
Κόψιμο γωνίας του ρολού που έρχεται σε επαφή με την γωνιά που μονώνουμε στο σημείο συνδεσης του τέλους του με την αρχή του επόμενου ρολού κατά 45ο σε πλάτος 10cm, έτσι ώστε να αποφύγουμε τοπικά την δημιουργία εξογκομάτων.

5, Επικάλυψη με διπλή στρώση. 
Εαν τοποθετηθεί δεύτερη στρώση, πρέπει να τοποθετηθεί επάνω στις ραφές της από κάτω μεμβράνης και να επικολληθεί σε αυτήν σε όλη την επιφάνεια.

6, Επικάλυψη πλευράς με πλευρά και αρχής με τέλος των ρολών με επικάλυψη ψηφίδας.

Τεχνική υποστήριξη για ασφαλτικές μεμβράνες

  

Σε κάθε κέντρο Μοnosi.Net θα βρείς  άρτια καταρτισμένους τεχνικούς

εφαρμογών ασφαλτικών μεμβράνων . Σύμβουλους μηχανικούς που θα

σου αναλύσουν τις ποιότητες των υλικών, καθώς επίσεις και ειδικά 

σχεδιασμένα πακέτα συντήρησης.

 

 

 Βασικές προύποθέσεις
 

Διευκρινίζοντας συμφωνα με την ανάλυση των υλικών που χρησιμοποιούνται απαραίτητο είναι να συγκετρώνουν τα τεχνικά και χημικά χαρακτηριστικά οσο και την τήρηση των κανόνων σωστής εφαρμογής. Στους τρόπους και τη χρήση τους , και τις ιδιαιτερότητες των στεγάνωτικων υλικών κατά την εφαρμογή τους και την αντοχη στην πάροδο του χρόνου .

Κατά την κατασκευή των μονώσεων θα πρέπει να εφαρμοστούνε όλες οι προβλεπόμενες προδιαγραφές σχετικά μετά υλικά και την χρήση τους , το περιβάλον και της χρονικές αποστάσεις μεταζύ των διαδοχικών βημάτων των εργασιών.

Επίσης θα ληφθούνε τα απαραίτητα μετρά προστασιάς, όπως προδιαγράφεται απο την εταιρία μονωτικών υλικών και συμφώνα παντα με τους κανόνες της τεχνικής επιστήμης .

 

Σαν βασικά μειονεκτήματα αναφερόμαστε στην ευαισθησία της μιας στρώσης της υγρομονώσεις. Από στατικές έρευνες που έχουν γίνει έχει προκύψει ότι οι μόνες στρώσης παρουσιάζουν σχεδόν διπλάσιο ποσοστό τραυματισμών από αυτές των διπλών στρώσεων 68% έναντι 32% .

 

Προύποθέσεις¨ οι κύριες αιτίες των προβλημάτων ειναι η ύπαρξη της μικρής εμπειριας των εφαρμοστών.Ακόμα προβλήματα προκύπτουν απο λανθασμένη επιλογή των υλικών λόγου της μελέτης, η του οικονομικού κόστους.

 

Ελαττωματική μόνωση  δεν σημαίνει μόνο το επιπλέον κόστος ίσως για την αντικατάσταση αλλα και η αναπόφευκτη φθορά του κτιρίου . Για ολα τα προβλήματα βέβαια υπάρχει και μια λύση που σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα μοιάζει ασύμφορη .

 

Τεχνογνωσία από τεχνίτες

Η εφαρμογή των ασφαλτικών μεμβρανών είναι σημαντικη εργασία και απαιτείται η εφαρμογή να γίνεται από εξειδικευμένα συνεργεία , κυρίως στα συστήματα με μονή στρώση δεν επιτρέπεται η εφαρμογή από συνεργεία μικρής εμπειρίας .

 

O ανταγωνισμός  μπορεί να σας οδηγήσει σε οικονομικές μεμβράνες .με κακή ποιότητα στεγνωτικών υλικών,σε χαμηλή χημική σύσταση των προσμικτών στον φορέας τους , στον οπλισμό , στο πάχους , στην τελική επιφάνεια κ.λ.π .

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ διάρκειας ζωής στεγανωτικού συστήματος (γήρανση υλικών )

Η διάρκεια ζωής ενός στεγνωτικού συστήματος είναι πάντα σημαντικό κριτήριο η επιλογή των ασφαλτικών μεμβρανών ιδιαίτερα όταν αυτές είναι εκτεθειμένες σε θερμικές μεταβολές και στη υπεριώδη ακτινοβολία η αρνητική επίδραση του όζοντος της ατμόσφαιρας , η αδυναμία που έχουν στην αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες ( παγετός , χιόνι ) και η διάρκεια ζωής τους , λόγω γήρανσης .

 

Η γήρανση   οφείλεται στην παρουσία ορισμένων μικροοργανισμών που έχουν την δυνατότητα να αποσαθρώσουν την πρώτη ύλη των φορέων.    Γήρανση που οφείλεται στην άσφαλτο προεμποτισμού του φορέα όταν δεν είναι συμβατοί , σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει αποφλοιώσει στο ασφαλτικό μίγμα όταν οι ίνες του έρθουν σε επαφή με το νερό.

 

 

 

 

bottom of page