top of page

Σύστημα  εξωτερικής θερμοπρόσοψης  Thermoplus

 

   Θερμοπρόσοψη | Thermoplus 

 • Θερμοπρόσοψη είναι η θωράκιση τού κελύφους του κτιρίου   με θερμομονωτικές πλάκες  έτσι ώστε να πετύχουμε την μείωση τών αναγκών του σε ενέργεια για την θέρμανση και ψύξη του.
 
 • Το σύστημα  Thermoplus βελτιώνει την θερμική συμπεριφορά του κτιρίου μας.
 
 • Το κτίριο αναβαθμίζεται ενεργειακά και αισθητικά και προστατεύεται από τις καιρικές καταπονήσεις χωρίς ρηγματώσεις και μούχλες στα δομικά στοιχεία.
 
 • Το Thermoplus λόγω της θερμομονωτικής του ικανότητας και της πολύ χαμηλής υδατοαπορρόφησης του προστατεύει το φέροντα οργανισμό από θερμικές καταπονήσεις και συμπυκνώσεις υδρατμών.
 • Εφαρμόζοντας εξωτερική θερμομόνωση προστατεύουμε τον φέροντα οργανισμό πετυχαίνοντας παράλληλα μηδαμινές θερμικές απώλειες.

Θερμοπρόσοψη  Thermoplus 

Συστατικά συστήματος Thermoplus

Τα συστατικά του συστήματος είναι:

 

 •  Συγκολλητικό υλικό

 • Θερμομονωτικό υλικό Neopor EPS  Graphite

 • Βύσματα για μηχανική στερέωση

 • Βασική στρώση επιχρίσματος

 • Οπλισμός ενίσχυσης (υαλόπλεγμα)

 • Τελικό επίχρισμα/τελικό επίχρισμα με αστάρι και/ή βαφή

 • Επιπρόσθετα εξαρτήματα - αξεσουάρ

Υλοποίηση σχεδιασμού
 

Η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια είναι μια ευκαιρία τόσο για τη χώρα μας όσο και για ολόκληρη την Ευρώπη.

Τα νέα κτίρια θα υπόκεινται στο άμεσο μέλλον σε αυστηρότερους κανονισμούς και θα σχεδιάζονται με σκοπό την ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης πρωτογενούς ενέργειας.

Τα υπολογιζόμενα οφέλη από την εξοικονόμηση ενέργειας είναι τεράστια και σε κάθε περίπτωση είτε πρόκειται για νέα κτίρια ή για παλαιότερα που αναβαθμίζονται ενεργειακά, οι μειωμένες δαπάνες της μελλοντικής χρήσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν το κόστος της επένδυσης.

 

Εξάλλου είναι πιο ορθολογικό πρώτα να μειωθούν οι απαιτήσεις για ενέργεια και στη συνέχεια να επιλεγεί το καύσιμο, όποιο και αν είναι αυτό. Μέσω της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, μόνο οφέλη μπορούν να προκύψουν τόσο για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, όσο και για το ίδιο το περιβάλλον.

Πρόκειται λοιπόν για μια ευκαιρία, η οποία υποστηρίζεται κι από την ασκούμενη Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική γνωστή και ως πολιτική του 20-20-20.

 

Η Eυρώπη θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες τις για να μειώσει την ενεργειακή κατανάλωση έγκαιρα. Οπoιαδήποτε επιπλέον καθυστέρηση θα αυξήσει τη δυσκολία της επίτευξης των στόχων.

Πιο συγκεκριμένα υπολογίζεται ότι το κτιριακό απόθεμα στην Ευρώπη περιλαμβάνει περίπου 20 εκατομμύρια κτίρια στα οποία οφείλεται περίπου το 40% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης.Το 67% αυτού οφείλεται στην κατανάλωση για ψύξη και για θέρμανση. Ακόμα και με τις ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες η ενεργειακή κατανάλωση θα μπορούσε να μειωθεί τουλάχιστον στο μισό.

 

Με άλλα λόγια δεν εκμεταλλευόμαστε τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ρεαλιστικά, με αποτέλεσμα να σπαταλάμε άσκοπα τόσο τους περιορισμένους πόρους, όσο και χρήματα. Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας μόνο κέρδη μπορεί να αποφέρει.

Η ανταγωνιστικότητα των αγορών θα βελτιωθεί και οι καταναλωτές θα ανακουφιστούν από τα υψηλά ενεργειακά κόστη ενώ ταυτόχρονα το περιβάλλον θα διατηρηθεί.

 

Τέλος πρέπει να τονιστεί ότι αν και στη Κύπρο μόνο τα τελευταία χρόνια η εξωτερική θερμομομόνωση έχει γίνει ευρέως γνωστή και εφαρμόζεται, ορισμένες χώρες της Ευρώπης όπως η Αυστρία, η Γερμανία, η Ελβετία κ.λ.π. βιώνουν εδώ και δεκαετίες τα θετικά πολλαπλά μακροπρόθεσμα οφέλη της.

Εκεί τα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ) χρησιμοποιούνται στην κατασκευαστική βιομηχανία για περισσότερο από 50 χρόνια και έχει αποδειχθεί ότι λειτουργούν και αποδίδουν άριστα. Μάλιστα στη Γερμανία γίνεται επίσημη αξιολόγηση των θερμομονωμένων προσόψεων σε τακτικά διαστήματα. Έτσι οι τελευταίες μελέτες και αναφορές τονίζουν ότι ακόμη και μετά από 30 χρόνια, οι επιθεωρούμενες θερμοπροσόψεις δέν έχουν σημάδια αστοχίας. Επιπλέον ο κύκλος ζωής των ΣΣΕΘ φαίνεται να είναι μεγαλύτερος σε διάρκεια από ότι αναμενόταν.

Αν το Σύστημα εφαρμοστεί προσεχτικά και εφόσον η επιθεώρηση και συντήρηση ληφθούν σοβαρά υπόψη, η αναμενόμενη διάρκεια ζωής είναι ίση με τα μη θερμομονωμένα συστήματα τοιχοποιίας-επιχρίσματος. Όμως καθώς το εξωτερικό επίχρισμα ενός ΣΣΕΘ είναι διαχωρισμένο από την τοιχοποιία (τούβλα) χάρη στη θερμομόνωση, ο κίνδυνος δημιουργίας σχισμάτων-ρωγμών είναι ακόμα μικρότερος.

 

Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα ΣΣΕΘ δεν δείχνουν μόνο τεράστιες δυνατότητες για μείωση του ενεργειακού κόστους αλλά παρέχουν επίσης και εξαιρετικές δυνατότητες για σχεδιασμό θερμοπροσόψεων υποσχόμενα μακροπρόθεσμη απόδοση.

 

Τέλος βοηθούν στη μείωση χιλιάδων τόνων εκπομπών αερίων ρύπων στο περιβάλλον κάθε χρόνο καθώς οδηγούν σε εντυπωσιακή μείωση της κατανάλωσης σε πετρέλαιο και αέριο.

 

Περισσότερα από 2.000.000.000 m2 Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης έχουν ήδη εγκατασταθεί σε όλη την Ευρώπη υποστηρίζοντας τη βίωσιμη ανάπτυξη της.

 

 

 

 

 

 

bottom of page