top of page

Εξοικονόμηση με θερμομονωτικά υλικά


Η θερμομονωτική ιδιότητα ενός υλικού εξαρτάται από το πορώδες του, όσο περισσότεροι είναι οι πόροι και μικρότερο το μέγεθος τους , τόσο καλύτερη είναι η θερμομονωτική συμπεριφορά του.

Όταν οι πόροι των υλικών γεμίσουν με νερό, μειώνεται η θερμομονωτική ικανότητα τους, γιατί η θερμοαγωγιμότητα του νερού είναι 23 φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του αέρα.

Τα θερμομονωτικά υλικά χωρίζονται σε:

Yλικά ανόργανης προέλευσης .Tέτοια υλικά είναι ο περλίτης, μονωτικά με συνθετικά το γύψο, αφρώδες γυαλί, Ινώδη μονωτικά ανόργανης προέλευσης πχ υαλοβάμβακας, πετροβάμβακας , ορυκτοβάμβακας .

Τα ινώδη μονωτικά υλικά προσβάλλονται από την υγρασία, ως εκ τούτου και θα πρέπει να προστατεύονται.

Μονωτικά υλικά οργανικής προέλευσης. Πέρα από το ξύλο το φελλό, το πεπιεσμένο άχυρο, σε αυτή την κατηγορία συναντούμε τα ινώδη μονωτικά οργανικής προέλευσης όπως το ξυλόμαλλο.

Άλλα υλικά είναι η διογκωμένη πολυστερίνη (ΕPS) η οποία παρασκευάζεται από το αιθυλοβενζόλιο με κατάλληλη επεξεργασίας και πολυμερισμό με την ενσωμάτωση διογκωτικής ύλης. Είναι υλικό με υψηλή θερμομονωτική ικανότητα . Επειδή έχει ανοιχτούς πόρους επηρεάζεται σημαντικά από την υγρασία με αποτέλεσμα να μειώνεται η θερμομονωτική ικανότητα του.

Εξηλασμένη πολυστερίνη (ΧPS) Παρασκευάζεται με πιο εξελιγμένη μέθοδο επεξεργασίας, με αποτέλεσμα το υλικό να αποτελείται από μικρές κυψελίδες και να μήν απορροφά υγρασία.

Διογκώμενη Πολυουρεθάνη (SPF) Παρασκευάζεται από την ανάμιξη οργανικών ουσίων (πολυόλη, ισοκυανίου) και ακολούθως διόγκώνεται. Αποτελείται από κλειστές κυψελίδες και εφαρμόζεται με μηχάνημα υψηλής πιέσεως , με ψεκασμό. Δεν διαβρώνεται από τοξικές και χημικές ουσίες.

Κατά την επιλογή ενός θερμομονωτικού υλικού είναι σημαντικός ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας,λ, χαρακτηριστικό μέγεθος του υλικού το οποίο καθορίζει τη θερμομονωτική ικανότητα του και αναφέρεται σε ομοιογενή υλικά. Όσο μικρότερη είναι η τιμή του λ, τόσο περισσότερο αποτελεσματικό είναι το υλικό ως θερμομονωτικό.

Ποιά η διαφορά της υγρομόνωσης από τη θερμομόνωση;

Υγρομόνωση είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα σώμα γίνεται αδιαπέρατο από το νερό με την εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών και με τη χρήση συγκεκριμένων αδιαβροχοποιητικών υλικών. Τα υλικά αυτά έχουν την ιδιότητα να είναι αδιαπέρατα από το νερό και να μην επηρεάζονται από αυτό, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.

Ο όρος θερμομόνωση περιλαμβάνει όλα τα κατασκευστικά μέτρα που λαμβάνονται έτσι ώστε να μειωθεί η ταχύτητα μετάδοσης της θερμότητας μέσα από διαχωριστικούς τοίχους οι οποίοι χωρίζουν χώρους με διαφορετικές θερμοκρασίες. Η σωστή θερμομόνωση εξασφαλίζει άνετη και υγιεινή διαβίωση στους ενοικους. Μειώνει τη δαπάνη λειτουργίας των κλιματιστικών επειδή ελαττώνονται οι απαιτήσεις για κατανάλωση ενέργειας. Με την σωστή θερμομόνωση αποφέυγονται η δυσάρεστες συνέπειες από τη συμπύκνωση των υδρατμών (φαινόμενο δημιουργίας μούχλας)

Η θερμομονωτική ικανότητα των διαφόρων υλικών επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το περιεχόμενο ποσοστό υγρασίας.Συνεπώς, υπάρχει άμεσος συσχετισμός μεταξύ της θερμομόνωσης και της υγρασίας των κατασκευών.

Πότε να επιλέξει κανείς εσωτερική και πότε εξωτερική θερμομόνωση;

Η εξωτερική θερµοµονωτική προστασία αξιοποιεί τη θερµοχωρητικότητα της τοιχοποιίας και µειώνει στο ελάχιστο την πιθανότητα σχηµατισµού θερµογεφυρών Προστατεύει την τοιχοποιία από τις µεταβολές της εξωτερικής θερµοκρασίας δεν ευνοεί το σχηµατισµό συµπύκνωσης λόγω διάχυσης των υδρατµών.(μούχλα)

Ενώ στα μειονεκτήματα καταγράφεται το γεγονός ότι καθυστερεί την αρχική θέρµανση του χώρου και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στην τοποθέτηση του συστήµατος θερµοµόνωσης

Η εξωτερική θερμομόνωση είναι κατάλληλη για κτήρια συνεχούς χρήσης (κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους κλπ), στα οποία είναι επιθυµητή η σταθερή θερµοκρασία και ενδιαφέρει περισσότερο η διατήρηση της θερµότητας µετά τη διακοπή λειτουργίας της θέρµανσης.

Η εσωτερική θερµοµονωτική προστασία: Ευνοεί τη σύντοµη θέρµανση του χώρου

Δεν εκεταλλεύεται τη θερµοχωρητικότητα της υφιστάµενης τοιχοποιίας (αυτό το στοιχείο άλλοτε λειτουργεί στα θετικά της κατασκευής και άλλοτε στα αρνητικά)

Ενώ στα αρνητικά καταγράφεται το γεγονός ότι επιτρέπει τη γρήγορη ψύξη του χώρου µετά τη διακοπή της θέρµανσης. Ευνοεί το σχηµατισµό θερµογεφυρών στα σηµεία συνάντησης των δοµικών στοιχείων και τέλος ευνοεί το σχηµατισµό συµπύκνωσης λόγω διάχυσης των υδρατµών.

Η εσωτερική θερμομόνωση εφαρμόζεται σε κτήρια που δεν έχουν τη δυνατότητα αναδροµικής εξωτερικής θερµοµονωτικής προστασίας όπως, για παράδειγµα: λόγω γειτονίασης µε άλλο κτήριο

Για θερµοµονωτική προστασία ενός µόνο δοµικού στοιχείου του κτηρίου ή µεµονωµένου τμήματος (π.χ. µόνον ο βορινός τοίχος)

Όταν η εξωτερική θερµοµονωτική προστασία θα επιφέρει αλλοιώσεις στην εξωτερική αρχιτεκτονική του κτηρίου. Λόγω αδυναµίας να εφαρµοσθεί το σύστηµα της εξωτερικής θερµοµονωτικής προστασίας σε όλη την όψη (π.χ. διαφωνία των ιδιοκτητών σε πολυκατοικίες ).

Άρθρο Εβης Ευριπίδου | CEO Monosi Net για το portal Energy News


bottom of page